Personel Özlük Dosyasında Bulunması Gerekenler;

 • SGK işe giriş bildirgesi
 • İş sözleşmesi
 • Erkek çalışanlar için askerlik durumu belgesi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Adli sicil kaydı
 • Diploma fotokopisi
 • Sağlık raporu
 • İkametgâh belgesi
 • Nüfus kayıt örneği
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Kan grubu
 • İş sözleşmesi

Bazı özel durumlar için bulunması gereken evraklar;

 • Şoförlük yapacak işçi için ehliyet fotokopisi
 • Eğer vardiyalı bir iş yapacaksa haftalık çalışma saatlerini gösteren bir çizelge
 • Teslim edilen araç ve gereçlerin zimmet belgeleri
 • Yapılan işe bağlı olarak düzenli muayene raporları

İşten çıkarken özlük dosyasına aşağıdaki evraklar eklenebilir;

 • İstifa dilekçesi
 • Kıdem ve ihbar tazminatına ait bordrolar
 • Haklı fesih durumu var ise bu durumu kanıtlayan belgeler
 • İşçiye noter tasdikli olarak yapılan bildirimler
 • SGK işten ayrılışı bildirgesi
 • İhbarname ve ibraname
 • Çalışma belgesi
 • Fesih bildirimi