SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK NEDİR? NEREYE, NASIL YAPILIR?

Müşteki maruz kaldığı suçtan dolayı mağduriyetini suçun işlendiği yerdeki adliyeye giderek ilgili cumhuriyet savcısına başına gelmiş vakayı, kişi ve kişilerin cezalandırılmasını talep ederek başvurusunu yapabilir. Şikayette bulunmak aynı zamanda suç duyurusunda bulunmaktır.

Şikayet, savcılıklara yapılabileceği gibi kolluk kuvvetlerine , kaymakamlıklara , valiliklere ve son olarak kişi yurt dışında o ülkede bulunan konsolosluğa başvuruda bulunarak şikayetini yapabilir. Şikayet dilekçesinin verilmesinin ardından ilgili savcı o olayla ilgili soruşturmayı başlatacak lehe ve aleyhe hususları araştırmaya başlayacaktır. Savcı soruşturmasını tamamlaması ve suç hakkında yeterli şüphenin oluşmasının ardından iddianame hazırlayarak ilgili mahkemeye dava açarak suç duyurusunun kovuşturma evresine geçilmiş olacaktır. Ceza hukukunda dava açma tekeli cumhuriyet savcılarına verilmiştir. Müşteki ya da katılan kendi başına ceza mahkemelerinde dava açamaz. Eğer savcı şikâyeti soruştururken yeterli şüphe oluşmaz lehe ve aleyhe deliller dava açmak için yeterli değilse kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı verecektir.

SAVCILIĞA YAPILAN ŞİKÂYET DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKEN HUSULAR NELERDİR?

 Şikâyet dilekçesi verirken müştekinin kimlik bilgileri, şüphelinin ve kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri biliniyor ise bu hususların belirtilmesi önemlidir. Eğer şüpheli(ler) bilinmiyor ise şikâyet faili meçhul olarak yapılır.  Suç tarihi Suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı bir suç suçun veya suçlunun öğrenilmesinden itibaren 6 ay önceden şikâyetin yapılmış olması ve dilekçede suç tarihinin belirtilmesi önemlidir.  

Related Posts