Tag

Duruşma Salonu
11
Mahkeme Salonu Oturma Düzeni DURUŞMA NEDİR? Duruşma; şikayetçi, sanık, tanık, bilirkişi gibi suje ve ispat araçlarının dinlendiği, delillerin toplanarak ortaya konulduğu ve tartışıldığı “oturum” veya “celse”yi ifade etmektedir. Ayrıca duruşma; iddianamenin mahkeme tarafından kabulüyle başlayıp hüküm verilmesine kadar geçen yargılama safhasını ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu, kovuşturma aşamasında tek duruşma prensibini, yani ara...
Read More