Esra Tezcan

Ortak

Telefon 05465139513

Biyografi

Avukat Esra Tezcan 1993 yılında Ankara’da doğmuştur. Lisans eğitimini Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış ve 2016 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Ankara’da saygın bir hukuk bürosunda staj eğitimini tamamlamış ve 2017 yılında avukatlık ruhsatını almıştır. 2017 yılından bu yana çeşitli hukuki alanlarda çalışmalarını devam ettirmiş ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermiştir. Aktif olarak avukatlık faaliyetini devam ettiren Esra Tezcan, ÖzTez Hukuk ve Danışmanlık Bürosunun kurucu ortağıdır.

Çeşitli seminerler ve eğitim programları dahilinde aldığı eğitimler

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Eğitimi
İdarenin Kamulaştırma Yetkisi ve Kamulaştırma Süreci Eğitimi
Marka Hukukunda İhlal Değerlendirmesi Eğitimi
Pandemi Döneminde Kira Sözleşmeleri Eğitimi
Kiraya Verenin Hapis Hakkı/ Bir günde tebligatsız, teminatsız yöntem ve Tahliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
Pandemide Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Uygulamaları Eğitimi
CMK Çocuk Adalet Sistemi Eğitimi
Enerji Hukukuna Giriş Eğitimi
Adli Yardım Eğitimi
Ceza Mukamesinde Doğrudan Soru Sorma Teknikleri Mevzuat ve Uygulama Semineri
Uluslararası Ailenin Korunması Hakkı Sempozyumu
Teknolojik Dinamizmin, Hukuki Meseleler ve Avukatlık Mesleği Üzerindeki Dönüştürücü Etkisi Eğitimi
CMK- HMK’ da İstinaf Semineri
Vergi Uyuşmazlıklarında Avukatlık ve Yargı Kararları Işığında Güncel Konular Eğitimi
İzaleyi Şüyu, Şufa ve Şahsi Hakka Dayalı Davalar Semineri
E-Tebligat ve Uyap Kullanımı Semineri
Yeni Konkordato Hukuku
Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri Semineri
Avukatlık Eğitim Kampı
Türk Ceza Mevzuatı ve Uygulamaları
İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolları Eğitimi
Sağlık Hukuku Semineri
Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu Semineri
Toprak Hukuku Semineri
Enerji Hukuku Semineri
Türkiye Gençlik Çalıştayı
II. Uluslararası Hukuk Öğretim Kongresi